Delta och påverka

Här kan man presentera olika möjligheter att delta i församlingens och kyrkans arbete och påverka. Det kan vara lokala möjligheter, som deltagare, som frivillig eller som förtroendevald. Man kan också presentera nationella och internationella möjligheter att delta och påverka.

Det finns många gemensamma länkar. Länkarna ser olika ut beroende på vilket utseende du väljer. Exempel finns här under.

För presentation av Kyrkans Utlandshjälp finns förutom länk också en text och en video. Se här under.

Bland gemensamm texter finns en medievägg kallad: 'Kyrkans i sociala medier'. Se här under.

YouTube-video

Kyrkans Utlandshjälp

Kyrkans Utlandshjälp

Kyrkans Utlandshjälp

Kyrkans Utlandshjälp utför internationell diakoni på uppdrag av kyrkan genom utvecklingssamarbete, humanitärt biståndsarbete och påverkansarbete. Den kristliga kärleken till nästan och uppfattningen om rättvisa styr Kyrkans Utlandshjälps arbete bland de allra fattigaste och arbetet för att främja fred och mänskliga rättigheter. Villkorslös kärlek till nästan, orubbligt hopp, mod och respekt är Kyrkans Utlandshjälps värderingar.

Tillsammans med Kyrkans Utlandshjälp sträcker vår församling ut kyrkans diakoni så att den når och hjälper också dem som finns långt borta. Kyrkans Utlandshjälp följer diakonins princip; att hjälpa där nöden är störst och där ingen annan hjälp finns att få. Kyrkans Utlandshjälp har förbundit sig att arbeta ekumeniskt och i nära samarbete med sina trosbaserade partnerorganisationer. I bistånds- och påverkansarbetet vill Kyrkans Utlandshjälp främja samarbetet mellan olika religionssamfund.

Mer information om Kyrkans Utlandshjälp får du av församlingens diakoniarbetare och övriga anställda.

Kyrkan i sociala medier