Nationell träff för svenska Klockaren-redaktörer

on 7.3 kl. 13.00 - kl. 17.00

Scandic Tampere Station

Vi träffas för att lära oss mera och utbyta erfarenheter med andra Klockaren-redaktörer.

Vi samlas 7.3 i Scandic Tampere Station, Ratapihankatu 37 kl. 12. Vi börjar med lunch, har en kaffepaus och håller på till kl. 17. Träffen ordnas i samband med informations- och kanslipersonalens forum.

Egna datorer eller pekplattor medtages.


Arrangör

KCSA och domkapitlet.

Tag kontakt

Julia Lundell
Webbredaktör
Södra kajen 8
00100 Helsingfors
Lena Sandberg
Klockaren-stödet
 
Aku  Sonninen
Webbkommikationsplanerare