Nationell träff för svenska Klockaren-redaktörer

on 7.3 kl. 13.00 - kl. 17.00

Scandic Tampere Station

Vi träffas för att lära oss mera och utbyta erfarenheter med andra Klockaren-redaktörer.

Vi samlas 7.3 i Scandic Tampere Station, Ratapihankatu 37 kl. 12. Vi börjar med lunch, har en kaffepaus och håller på till kl. 17. Träffen ordnas i samband med informations- och kanslipersonalens forum.

Egna datorer eller pekplattor medtages.


Arrangör

KCSA och domkapitlet.

Webbredaktör
Södra kajen 8
00100 Helsingfors

Ansvarar för Klockaren på svenska, evl.fi/svenska och Sacrista

Klockaren-stödet

Jobbar på eftermiddagar med Klockaren-stödet. Stödet administreras av Kustens IT

Webbkommikationsplanerare

Jobbar på Kyrkans kommunikation

Se också

fr 5.10 kl. 19.00

Valdebatt

Kandidaterna i församlingsvalet presenterar sig och debatterar
on 5.12 kl. 15.00 -17.00

Församlingsvalslunch

Diskussion men förtroendevalda