Valdebatt

fr 5.10 kl. 19.00

Kandidaterna i församlingsvalet presenterar sig och debatterar

Bli bekant med dina kandidater, njut av samvaron, kaffe och bulle.


Se också

on 5.12 kl. 15.00 -17.00

Församlingsvalslunch

Diskussion men förtroendevalda