# min kyrka

Församlingsvalet (välj "Sidans huvudrubrik")

(Det här är ett textfält där du till exempel berättar hur man in praktiken gör för att ställa upp som kandidat i er församling.)

Rösta i församlingsvalet - det är viktigt

I församlingsvalet får 16 år fyllda medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan rösta. Man bör fylla 16 år senast på valdagen 18.11.2018. Man behöver inte ha gått skriftskolan eller vara konfirmerad för att få rösta. Det räcker med att man är församlingsmedlem.

Valdagen är söndag 18.11.2018

Rösta i valet

Var ska jag rösta?

Valdagen är söndagen den 18 november 2018. Då kan du endast rösta i vallokalen i din egen församling. Kom ihåg att ta med identitetsbevis till vallokalen!

Sök din vallokal

YouTube-video
YouTube-video
YouTube-video
YouTube-video
Webbredaktör
Södra kajen 8
00100 Helsingfors

Ansvarar för Klockaren på svenska, evl.fi/svenska och Sacrista

Präst
Församlingsarbetets specialtjänster

Ledig på tisdagar och onsdagar

YouTube-video

YouTube-video
YouTube-video
YouTube-video

Församlingsvalets valdag söndag 18.11.2018

Församlingsvalet 2018

Förhandsrösta 
6-10.11.2018

Rösta
18.11.2018

I församlingsvalet kan du påverka församlingens framtid

I november 2018 väljs nya beslutsfattare till församlingen för en fyraårsperiod. De förtroendevalda bestämmer vilka linjedragningar som görs och vad pengarna används till. De förtroendevalda väljer också representater till kyrkomötet. Kyrkmötesdelegaterna besluter i sin tur om gemensamma frågor i kyrkan.

YouTube-video
YouTube-video