NEDERVETIL

Nedervetils församling

Kyrkbackavägen 15, 68410 Nedervetil

Öppen Klockan
06.11.2018 – 10.11.2018 kl. 09.00 – 18.00

Kyrkoherdeämbetet, Kirkkoherranvirasto

Vallokalen är tillgänglig.

Uppgifterna grundar sig på de uppgifter, som församlingarna har matat in i resultattjänsten.
Om det finns fel i uppgifterna om vallokalerna, vänligen kontakta din församling.