Johannes församling

Högbergsgården

Högbergsgatan 10 E, 2 våningen, 00120 Helsingfors

Öppen Klockan
18.11.2018 kl. 11.00 – 20.00

tillgänglighet med ramp och hiss

Vallokalen är tillgänglig.

Uppgifterna grundar sig på de uppgifter, som församlingarna har matat in i resultattjänsten.
Om det finns fel i uppgifterna om vallokalerna, vänligen kontakta din församling.