Gemensamt - via molnet

Här finns exempel på kyrkans gemensamma innehåll du kan plocka ner via molnet i en textportlett.

Alla helgons dag

Alla helgons dag firar vi på den lördag som infaller mellan 31.10 och 6.11. 

Under alla helgons dag minns vi våra avlidna. Vi pryder och tänder ljus på gravarna. Tillsammans bildar ljusen och lyktorna ett hav som lyser upp novembermörkret. I församlingarna bjuder man in anhöriga till dem som dött under året till en minnesgudstjänst där man läser upp namnen på de döda och tänder ljus för dem.

Två teman

Helgdagen har traditionellt sett två teman. Helgen är både alla helgons dag och de avlidnas minnesdag. Det som ursprungligen var två på varandra följande helgdagar har sammanslagits till alla helgons dag.

Både kristenhetens martyrer och alla övriga som avlidit i tron på Kristus är föremål för åminnelse. Ordet ”heliga” syftar inte endast på de avlidna. Alla som tillhör Kristus är heliga. I tron är de delaktiga i den osynliga gemenskapen med helgonen.

Reformationsdagen

Den 22 söndagen efter pingst firar vi reformationsdagen. Den infaller i månadsskiftet oktober-november. Dagen firas till minne av att Martin Luther spikade upp sina teser på kyrkdörren i Wittenberg den 31 december 1517. I sina teser krävde han att kyrkan skulle förnya sig. Teserna anses vara början till reformationen.

Dagens texter handlar om centrala teman i reformationen: värdslig och andlig makt, Jesu försoningsverk samt tro.

Gud glömmer inte sitt folk utan ger kyrkan tider av förnyelse. Han sänder människor som kallar oss tillbaka till grunden för vår kristna tro, till Bibeln och till förkunnelsen om den rättfärdighet som vi äger genom tron.

Evige Gud.
Röj väg för evangeliet
så att det kan förkunnas
överallt i världen.
Bevara ditt folk i tro och kärlek
så att det alltid vågar lita på din nåd.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

(Dagens bön i Evangelieboken)

Reformationsdagen

Den 22 söndagen efter pingst firar vi reformationsdagen. Den infaller i månadsskiftet oktober-november. Dagen firas till minne av att Martin Luther spikade upp sina teser på kyrkdörren i Wittenberg den 31 december 1517. I sina teser krävde han att kyrkan skulle förnya sig. Teserna anses vara början till reformationen.

Dagens texter handlar om centrala teman i reformationen: värdslig och andlig makt, Jesu försoningsverk samt tro.

Gud glömmer inte sitt folk utan ger kyrkan tider av förnyelse. Han sänder människor som kallar oss tillbaka till grunden för vår kristna tro, till Bibeln och till förkunnelsen om den rättfärdighet som vi äger genom tron.

Evige Gud.
Röj väg för evangeliet
så att det kan förkunnas
överallt i världen.
Bevara ditt folk i tro och kärlek
så att det alltid vågar lita på din nåd.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

(Dagens bön i Evangelieboken)

#skriba

Helgdagar / Kyrkoår med rytm Julen / Jesus – Gud på jorden Påsken / Jesus – levande Gud Pingsten / Jesus – vår Gud med oss
Gudstjänsten Bön / Tala med Gud  

 
Vad vi tror på Bibeln / Läs och slå upp med sökord Rättvisa och ansvar / Kyrkans etik Kyrklig ordlista Ekumenik / De kristnas enhet Religionerna möts / Dialog
Nyheter  StällningstagandenWebbtidningar / Tidningar och artiklar

Domsöndagen

Domsöndagen är kyrkoårets sista helg, en dag för uppgörelse under den mörkaste tiden på året. Helgen påminner oss om att denna värld upphör en dag. Vi väntar på Kristi återkomst och den sista domen. Domsöndagen kallas också för Kristi konungaväldes söndag.

Bibeln säger oss inte allt om domen och världens slut. Vi kan inte veta tiden eller platsen. Den sista dagen samlas alla inför Kristi domstol. En del får evigt liv och en del döms till evigt straff. Straffet är evig separation från Gud.

Domsöndagens bibeltexter handlar om hur Kristus är närvarande som förklädd till vår nästa. Genom att göra gott blir vi inte bättre inför Gud. Det goda ska vi istället göra för vår nästas skull. Vi ansvarar för våra gärningar och ogärningar.

Glädjens och segerns fest

På den yttersta dagen får vi med tryggt sinne förlita oss på Guds nåd. Det påvisar påskens händelser: Kristi uppståndelse och seger över döden. Den dystra hopplösheten ersätts av glädjefull väntan som får oss att vandra med vår lidande nästa.

Trots det allvarliga temat är domsöndagen inte en ångestfull, skrämmande dag utan segerns dag. Den liturgiska färgen är grön, som vittnar om glädje och hopp. Efter domsöndagen börjar det nya kyrkoåret, advent dvs. inväntan av julen.

Jesus säger: "Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig." (Matt 25:45)