Kontaktsidan i Klockaren

I Klockaren måste du skapa varje kontaktuppgift enskilt. Klockaren har ingen automatisk egenskapen för att föra över alla kontaktuppgifter med hjälp av till exempel en Excel-tabell.

Du behöver inte föra in bilder för kontaktuppgifterna i Klockarens bildbank. Du kan lägga till bilder direkt via kontaktblanketten. Du kan även byta ut bilden direkt via blanketten.

Man kan också skapa en kontaktinformation för tjänster, t ex till andra serviceenheter.

Kontaktuppgifter/kontaktinformation för tjänster kan användas på följande sätt:

  • På flera sidmodeller (1.03, 1.13, 1.14) finns det portletter för kontaktuppgifter, kallad 'Kontaktpuff'. Där kan man välja vem man vill lyfta fram bland alla de kontakter man matat in i Klockaren. Man kan också välja i vilken ordning kontakterna kommer, en rubrik för kontakterna och att bilden syns eller ej.
  • Genom att klicka på namnet kommer man till en egen sida "kontaktkort". Nere till höger under bilden finns en möjlighet att kopiera kontaktsidans länk. Den länken kan användas på olika sätt.