Kontaktsidan i Klockaren

I Klockaren måste du skapa varje kontaktuppgift enskilt. Klockaren har ingen automatisk egenskapen för att föra över alla kontaktuppgifter med hjälp av till exempel en Excel-tabell.

Du behöver inte föra in bilder för kontaktuppgifterna i Klockarens bildbank. Du kan lägga till bilder direkt via kontaktblanketten. Du kan även byta ut bilden direkt via blanketten.