Video i Klockaren

Den video du vill visa i Klockaren måste du först ladda upp i Youtube eller någon liknande videotjänst. Videon kan du sedan antingen lägga till på en sida i Klockaren genom portletten Media highlight eller i texteditorn.

Lägg till en video med hjälp av portletten Media highlight

När din video finns i Youtube kan du enkelt lägga till filmen i Klockaren med hjälp av portletten Media highlight. Tryck på triangeln, som ser ut som en playknapp, som syns i portletten. Fyll i Youtube-filmens ID i fältet enligt instruktionerna.

Obs! I slutet av YouTube-videor visas normalt förslag på andra videor. Om du inte vill att såna ska visas kan du lägga till koden &rel=0 efter videons adress före du trycker på Skapa en inbäddningskod.

Kolla anvisningsvideo

Lägg till en video i texteditorn

Om du lägger till en video i texteditorn, behöver du ett inbäddningsverktyg för att kunna visa filmen i anpassad storlek även på mobilen. Leta reda på videons ID i Youtube och kopiera det i inbäddningsverktyget. Lägg till den kod du fick i inbäddningsverktyget på rätt ställe i texteditorn.