Sidmodell 1.01 - sidans huvudrubrik

Bassida med meny och en hel sida bred innehållsspalt.

Så här ser denna sidmodell ut. Textrutorna är bred och täcker hela sidan, lika långa rader som bilderna, ungefär. Man kan fundera vad sidan lämpligen används till.

Rubrik 2

Två breda textrutor överst. Denna sidmodell passar  t ex för en sida med mycket text och en bild. T ex presentation av ett projekt.

hamn

Rubrik 3

Under bilden finns en tredje bred textrutan. Den ser ut så här.