Sidmodell 1.02 - sidans huvudrubrik

Bassida med meny och flera spalter.

Sidmodellen har tre textrutor. Överst och längst ner breda textrutor. I mitten en textruta och en portlett för ett foto. Denna översta textruta är bred över hela sidan.

Rubrik 2

Här är den vänstra spalten.

Här kan man ha en kort beskrivning med något.

hamn

Rubrik 3

Här kommer den tredje textrutan. Denna är en hel sidbredd. Man kan använda denna sidmodell till något, kanske en presentation av något.