Sidmodell 1.03 - Sidans huvudrubrik

Bassida med meny och puff med kontaktinformation

Denna sidmodell har en mindre textportlett överst.

Sidmodell 1.03 - andra rubriken

Här finns den andra textrutan. Också den en spalt bred.

hamn
knäppta händer

Sidmodell 1.03 - trejde rubriken

Den tredje textportletten är bred över två spalter. Under den finns flera länklistor och två portletter för kontaktuppgifter. 

Webbredaktör
Södra kajen 8
00100 Helsingfors

Ansvarar för Klockaren på svenska, evl.fi/svenska och Sacrista

Klockaren-stödet

Jobbar på eftermiddagar med Klockaren-stödet. Stödet administreras av Kustens IT