Begravning

Du har förlorat en anhörig och hela livet framstår i en annan dager.

När sorgen drabbar är det samtidigt mycket praktiskt som måste ordnas. Ta kontakt med församlingens kansli för att boka präst, kantor ock kapell.

Sorg känner vi när vi har förlorat någon som har stått oss nära. Känslorna är ofta starka. Och ibland förvirrande och oväntade.

Stöd i sorg och i kris

Ljuslyktor

Vanligtvis jordfästs den avlidna av en präst från den egna församlingen. De anhöriga kan också tala med en präst från en annan församling.

Läs om de anhörigas uppgifter

Vanligtvis jordfästs den avlidna av en präst från den egna församlingen. De anhöriga kan också tala med en präst från en annan församling.

Läs om att boka präst

Före begravningen träffar de anhöriga prästen. De blir bekanta och samtalar om den avlidna och om jordfästningen.

Läs om samtal med prästen

Det finns rätt så olika lokala traditioner. Ordningsföljden i programmet kan också variera. 

Läs hur begravningen går till

Begravningsbyrån eller gravkontoret kan ge information om bestämmelserna när det gäller gravstenar. 

Läs mer om gravstenar

Alla som bor på en ort har rätt till en gravplats där.

Läs om gravplats

Om den avlidne gravläggs, bärs kistan ut under slutmusiken. Bärare kan vara närstående och vänner, också kvinnor. 

Så här går gravläggningen till

När någon har dött kan de anhöriga begära att man ringer i kyrkklockorna för den avlidna. Det här kallas själaringning.

Såhär går själaringning till

Efter jordfästningen brukar man hålla en minnesstund. Man samlas för att minnas den avlida.

Läs om minnesstunden

Söndagen efter begravningen nämner man den avlidnas namn i gudstjänsten.

Läs om tacksägelsen

Kanske du ännu funderar över något? Kolla då här.

Läs vanliga frågor om begravning