Begravning

Du har förlorat en anhörig och hela livet framstår i en annan dager.

När sorgen drabbar är det samtidigt mycket praktiskt som måste ordnas. Ta kontakt med församlingens kansli för att boka präst, kantor ock kapell.

Det finns många saker i livet som kan utlösa en kris: en nära människas död, en sjukdom eller olycka, separation, arbetslöshet eller pensionering.

Bli inte ensam, det finns hjälp och stöd

Stöd i sorg och i kris

Ljuslyktor

Församlingens anställda hjälper att planera och genomföra begravningen. Med prästen går det att samtala, inte bara om begravningen utan också om personen som dött och alla tankar och känslor som dödsfallet väcker. Det går också att anlita en begravningsbyrå att ta hand om en stor del av de praktiska arrangemangen, ifall det känns tungt att göra det själv.

Läs om de anhörigas uppgifter

Om du och dina närstående fått i uppgift att ordna en begravning kan ni börja med att kontakta pastorskansliet i den avlidnas församling eller en begravningsbyrå.

Läs om att boka präst

Under samtalet går de anhöriga och prästen igenom jordfästningen och planerar programmet så att det känns rätt och följer den avlidnas önskemål.

Läs om samtal med prästen

Alla reagerar på sorgen på sitt eget sätt. Begravningen är ett sätt att sörja, att minnas, att ta avsked, att hedra en människa som stått en nära.

Läs hur begravningen går till

En gravvård, det vill säga ett minnesmärke som placeras vid graven, kan vara en gravsten eller till exempel ett kors eller en skulptur. Den ska utformas med respekt för minnet av den avlidna.

Läs mer om gravstenar

De begravningsplatser som de evangelisk-lutherska församlingarna upprätthåller är allmänna. Alla som bor på en ort har rätt att bli begravda där, oberoende om de hört till kyrkan eller inte.

Läs om gravplats

Om den avlidna gravläggs direkt efter jordfästningen bärs kistan ut under slutmusiken. Bärarna är oftast sex till antalet, det kan vara närstående och vänner som fått uppgiften. Ifall den avlidna kremeras blir kistan efter jordfästningen kvar på sin plats, eller bärs ut till begravningsbilen.

Så här går gravläggningen till

När någon har dött kan de anhöriga be att församlingen ringer i kyrkklockorna för den avlidna. Det här kallas själaringning och är en gammal tradition som kan se olika ut på olika orter. 

Såhär går själaringning till

Till minnesstunden samlas anhöriga och vänner för att tillsammans komma ihåg personen som dött. Minnesstunden är en privat tillställning som de anhöriga är värdar för. Ofta följer den lokala seder och förstås de önskemål som den avlidna berättat om. Man kan också avstå från att ordna en minnesstund.

Läs om minnesstunden

Under gudstjänsten söndagen efter jordfästningen nämns den avlidnas namn i församlingens förbön. I en del kyrkor tänds också ett ljus för den avlidna.

Läs om tacksägelsen

Kanske du ännu funderar över något? Kolla då här.

Läs vanliga frågor om begravning