Förtroendevalda i Klockarens församling

Förtroendevalda till Klockaren församlingen är valda för perioden 2019-2022. Ordinaire medlemmar är Kalle Sund, Lisa Berg....