Delta och påverka

Här kan man presentera olika möjligheter att delta i församlingens och kyrkans arbete och påverka. Det kan vara lokala möjligheter, som deltagare, som frivillig eller som förtroendevald. Man kan också presentera nationella och internationella möjligheter att delta och påverka.

Det finns många gemensamma länkar. Länkarna ser olika ut beroende på vilket utseende du väljer. Exempel finns här under.

För presentation av Kyrkans Utlandshjälp finns förutom länk också en text och en video. 

Bland gemensamma texter finns en medievägg kallad: 'Kyrkans i sociala medier'.

YouTube-video

Kyrkans Utlandshjälp

Kyrkans Utlandshjälp

Kyrkans Utlandshjälp

Kyrkans Utlandshjälp utför internationell diakoni på uppdrag av kyrkan genom utvecklingssamarbete, humanitärt biståndsarbete och påverkansarbete. Den kristliga kärleken till nästan och uppfattningen om rättvisa styr Kyrkans Utlandshjälps arbete bland de allra fattigaste och arbetet för att främja fred och mänskliga rättigheter. Villkorslös kärlek till nästan, orubbligt hopp, mod och respekt är Kyrkans Utlandshjälps värderingar.

Tillsammans med Kyrkans Utlandshjälp sträcker vår församling ut kyrkans diakoni så att den når och hjälper också dem som finns långt borta. Kyrkans Utlandshjälp följer diakonins princip; att hjälpa där nöden är störst och där ingen annan hjälp finns att få. Kyrkans Utlandshjälp har förbundit sig att arbeta ekumeniskt och i nära samarbete med sina trosbaserade partnerorganisationer. I bistånds- och påverkansarbetet vill Kyrkans Utlandshjälp främja samarbetet mellan olika religionssamfund.

Mer information om Kyrkans Utlandshjälp får du av församlingens diakoniarbetare och övriga anställda.

På tröskeln till drömjobbet

YouTube-video

Delta i insamlingen och ge en gåva

Se till mig som liten är

YouTube-video

Delta i insamlingen och ge en gåva

Gemensamt Ansvar 2019 stöder barns och ungas skolgång

För många unga riskerar drömyrket förbi just en dröm om familjen inte har råd med de kostnader som studierna medför, såsom dator, läroböcker eller de verktyg och redskap som behövs för yrkesstudier.

I världens värst drabbade katastrofområden har många barn och unga förlorat nästan allt som är välbekant och tryggt när de blivit tvungna att fly undan naturkatastrofer och konflikter. Framtiden ser hopplös ut och ens egen betydelse i världen är höljd i dimma när man blir tvungen att avbryta skolgången.

Medlen från insamlingen Gemensamt Ansvar 2019 används i Finland för att stöda mindre bemedlade barns och ungas studier, till exempel genom att hjälpa till med anskaffningen av avgiftsbelagda studiematerial.

I världens katastrofområden används intäkterna från insamlingen för att producera kvalitativ utbildning för barn och unga.

Insamlingen Gemensamt Ansvar

Från hemmafru till skolelev

YouTube-video

Delta i insamlingen och ge en gåva

Biskopens vädjan för barns skolgång

YouTube-video

Delta i insamlingen och ge en gåva

Insamlingen Gemensamt Ansvar

Kyrkan i sociala medier