Påsken

Påsken är den viktigaste dagen från kristendomens början. Fyrtio dagar före påsk börjar vi förbereda oss genom fastan. Den sista veckan före påsk kallas Stilla veckan och berättar om Jesu sista vecka i livet. Påsken firar livet, det liv vi lever nu med Gud vid vår sida och det nya liv Gud skapar oss.

Under fastan kan vi stanna upp

När man har en riktigt viktig fest förbereder man den. Fyrtio dagar före påsk börjar vi förbereda oss genom fastan. I många kristna traditioner fastar man från mat. Fasta kan också vara annat än att avstå från vissa maträtter, det kan vara att stanna upp och fundera på sitt liv: 

Vad kan man avstå från?

  • Hur kan man leva mer kärleksfullt?
  • Hur kan man leva långsammare och lugnare?
  • Vad kan man lämna bort sitt liv så att man bättre kan fundera på vad påsken betyder?

Stilla veckan berättar om sista veckan i Jesu liv

Den sista veckan före påsk har vi dagar med namn som påminner oss om olika skeden i Jesu sista dagar i livet. Sista veckan före påsk kallas Stilla veckan. Den börjar då Jesus rider in i Jerusalem på palmsöndagen. Sen firar vi till exempel torsdagen, som kallas Skärtorsdagen, till minne av den sista måltiden som Jesus åt med sina lärjungar. Skärtorsdagen handlar om att rena sig, inte om att skära bröd. Det syftar på att Jesus tvättade sina lärjungars fötter.

Läs mer om händelserna under Stilla veckan.

Påsken firar livet

Påsken är den äldsta helgen i den kristna traditionen. Trots att den är äldst är den kanske lite missförstådd för att vi firar inte döden. Påsken firar livet.

Varje människa som blir döpt tecknas med korstecknet. Varje människa som får en kristen jordfästning tecknas också med korsets tecken. Vi tänker oss att Gud bär människan genom hela livet och också genom döden och att Gud skapar ett nytt liv som vi inte vet mycket om.

Fira en strömmad påskgudstjänst

Vi kan inte heller delta på plats i en påskgudstjänst. Men i webbkyrkan finner du strömmade påskgudstjänster och -andakter att delta i.

Narcisser, videkvistar och Kristi törnekrona i vårljuset.

#skriba

Webbredaktör
Fax: 09 123 45
Södra kajen 8
00100 Helsingfors

Ansvarar för Klockaren på svenska, evl.fi/svenska och Sacrista