Gemensamma texter - helgdagar

Det finns gemensamma texter bakom molnet som berättar om olika helgdagar. Följande finns:

 • Helgdagar - Advent
 • Helgdagar - Alla helgons dag
 • Helgdagar - Alla helgons dag video
 • Helgdagar - Domsöndagen
 • Helgdagar - Domsöndag video
 • Helgdagar - Fastetid och askonsdag
 • Helgdagar - Julen
 • Helgdagar - Kristi förklarings dag
 • Helgdagar - Kristi himmelsfärdsdag
 • Helgdagar - Kristi himmelsfärdsdag video
 • Helgdagar - Kyndelsmässodagen
 • Helgdagar - Lucia
 • Helgdagar - Långfredagen
 • Helgdagar - Marie bebådelsedag
 • Helgdagar - Midsommardagen
 • Helgdagar - Mikaelidagen
 • Helgdagar - Mikaelidagen video
 • Helgdagar - Palmsöndagen
 • Helgdagar - Pingst
 • Helgdagar - Pingst video
 • Helgdagar - Påskdagen
 • Helgdagar - Påsken
 • Helgdagar - Reformationsdagen - med bild
 • Helgdagar - Reformationsdagen
 • Helgdagar - Självständighetsdagen
 • Helgdagar - Skärtorsdagen
 • Helgdagar - Söndag
 • Helgdagar - Trettondagen

Året börjar med advent

Under adventstiden förbereder vi oss inför julen. Och inte bara med att baka, städa och skaffa julklappar. Advent är fastetid, men den första adventssöndagen är en glädjefest, början på ett nytt kyrkoår och en av de mest populära högtiderna i vår kyrka. Kom med, känn på stämningen och sjung ”Hosianna!”. 

Mot slutet av medeltiden började den västerländska kristenheten räkna kyrkoåret från den första söndagen i advent. Ordet advent kommer från det latinska uttrycket adventus Domini och betyder “Herrens ankomst”.

Första söndagen i advent

Första söndagen i advent är en av de helger som samlar allra mest människor till kyrkorna. I gudstjänsten läses berättelsen om när Jesus red in i Jerusalem på en åsna, samma text som hör till palmsöndagen. Det visar hur des stora högtiderna julen och påsken hör ihop. Läs mer om söndagens tema i KyrkoårskalendernÖppna länk i ny flik

Hos oss har första söndagen i advent blivit en glädjefest. Hymnen ”Hosianna” är en oskiljaktig del av den här högtiden. ”Hosianna!” var från början en bön: ”Herre, hjälp, fräls!” Redan före Jesu tid hade människor börjat använda utropet som ett allmänt jubelrop.

Adventsfastan firar vi fram till julafton. Fastan är en gammal tradition. Den har också kallats för lilla fastan, till skillnad från den stora fastan före påsken.

Andra, tredje och fjärde söndagen i advent

Varje söndag i advent har sitt eget tema.

Temat för andra söndagen i adventÖppna länk i ny flik är Kristi återkomst i härlighet vid tidens slut.

Huvudpersonen under tredje söndagen i adventÖppna länk i ny flik är Johannes Döparen. Johannes uppmanade till bot och bättring. Han var ett tecken på att profetiorna var på väg att uppfyllas: Frälsaren skulle snart komma.

Fjärde söndagen i adventÖppna länk i ny flik kan vissa år sammanfalla med julaftonen. Den här söndagen firas hos oss och i de flesta andra kyrkor till minnet av Maria, Jesu mor.

 

Ett frukostbord med kaffe och juice samt en människa som läser bibeln.

Söndag är vilodag

Vila är inte det samma som passivitet. Vila är att göra något annat än det vi gör i vardagen. Bibeln talar om vilan som en gåva från Gud till oss. Söndagen var Jesu uppståndelsedag som de första kristna kom ihåg och firade. Från 300-talet blev söndagen en helgdag.

För många är vardagen det samma som tidsbrist och jäkt. Söndagen kan få bli en dag för återhämtning. Gudstjänsten är en gåva och möjlighet för oss att stilla oss i mötet med Gud och varandra.

”Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk, och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag, ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk.”
1 Mos 2:2–3

Under kyrkoåret har varje söndag sitt eget tema. Bibeltexterna och bönerna har valts i anslutning till temat. Under kyrkoåret går vi igenom de olika skedena i Jesu liv från hans födelse till hans död och uppståndelse.

Att hålla vilodagen helig

Tredje budet - Tänk på att hålla vilodagen helig - påminner oss om det viktiga i att ge och ta tid för vila. Att skilja söndagen från vardagen ger utrymme för tystnad och möten med det heliga.