# min kyrka

Församlingsvalet (välj "Sidans huvudrubrik")

(Det här är ett textfält där du till exempel berättar hur man in praktiken gör för att ställa upp som kandidat i er församling.)

Webbredaktör
Södra kajen 8
00100 Helsingfors

Ansvarar för Klockaren på svenska, evl.fi/svenska och Sacrista