Information på Klockarensidorna ur resultattjänsten Valas

De uppgifter som matas in i resultattjänsten VALAS kan lyfts direkt på församlingarnas egna Klockarensidor, via ett användargränssnitt. Uppgifter som matats in i VALAS kan lyftas till församlingens webbsida från 8.10.

På församlingens webbsida kan man från 8.10 lyfta fram:

  • Uppgifter om kandidater.
  • Var man kan förhandsrösta och var man röstar på valdagen enligt ort.

Valresultatet kan man lyfta fram på församlingens webbsida 18.11 eller när resultatet är inmatat i VALAS-systemet och valresultatet är godkänt.

Det finns olika sidmodeller för uppgifter om kandidater, om förhandsröstningssällen, om platser för röstningen under valdagen samt valresultatet. Sidmodellerna har behövliga portletter som visar kandidatuppgifter, röstningsställen och valresultat. För att församlingens egna uppgifter blir synliga bör webbsidans administratör välja församlingens eller samfällighetens bland inställningarna.

Sidmodellernas exakta uppgifter och instruktioner kommer att läggas till här så småningom.