Nyheter

Nyheter är församlingens information som huvudredaktören kan skapa. Nyheterna kan läsas under fliken INFORMATION, KANSLI, men syns på också på framsidan, längst nere till vänster. På sidan Nyheter finns alla nyheter listade. Du kan justera inställningarna för nyhetsportletten genom att trycka på skiftnyckeln i den svarta balken övanför nyhetsportletten.

1) Välj inställningen 'Visa ingressen'.

2) Välj inte någon organisation. Man kan inte plocka in nyheter från andra organisationer

Nyheterna är lämpliga artiklar att dela i sociala medier. Tryck på någon av knapparna som finns strax under nyheten.

OBS Kom ihåg att ta bort inaktuella nyheter genom att radera eller arkivera artiklarna!

Standardbild för nyhet: När en nyhet delas i social medier (Facebook, Twitter, osv.) eller i tjänster som använder sig av bilder i likadant format (t.ex. Skype) behövs en bild. Om nyheten du skapat inte har en bild kommer den standardbild du valt att användas. Standardbilden syns inte på Klockarsidorna. Den bild du väljer används automatiskt i storlek M.