Hur lägger jag till gemensamt innehåll på församlingens webbsida?

Du behöver inte producera allt material helt själv. Du kan också välja att lyfta fram kyrkans gemensamma material på församlingens webbplats. Man kan göra det genom att välja en av kyrkans gemensamma artiklar, videon eller använda en av de gemensamma länkarna.

1. Gemensamma texter

Du kan välja gemensamt material för Livets fester, Hjälp och stöd eller Fördjupa din tro. De gemensamma texterna finns bakom molnet i en innehållsportlett. För huvudmenyns Livets fester och Hjälp och stöd finns det gemensamma materialet på sidan i den högra balken som ett såkallat dragspelselement. Du kan kolla på Pedersöre församlings webbplats hur det gemensamma materialet syns på sidan. De gemensamma texterna i Fördjupa din tro är framställda i form av länkar.

De gemensamma texterna finns samlade på evl.fi, kolla här. Exempel på gemensamma texter du kan ladda ner via molnet finns här.

Det finns också många gemensamma texter om kyrkoårets helgdagar. Exempel på dem hittar du via denna länk.

2. Gemensamma videon

Du kan välja att visa en av den gemensamma videon. De finns bakom molnet i en textportlett. Här kan du se några av de som finns.

3. Gemensamma länkar

I en länklista kan du välja någon av kyrkans gemensamma länkar. Exempel på gemensamma länkar finns här.

Du kan välja att spara en lokal kopia av den gemensam länken. Kryssa du i rutan uppe till höger i fönstret. Detta om du vill ändra länkens adress men spara bilden.


Så här gör du

1. Gå till den sida där du vill lägga in gemensamt material (Livets fester, Hjälp och stöd eller Fördjupa din tro).

2. Kontrollera att du har tryckt på knappen Redigera sidan.

3. Välj rätt Tema för sidan. Menyn öppnar sig när du klickar på knappen i övre kanten.

4. Längst till höger i svarta övre balken öppnar sig en ruta SIDAN TEMA. Klicka på knappen Redigera innehållet.

5. Tryck på meningen 'Ordlista för det gemensamm innehållet'.

 

6. Välj i listan de nyckelord som passar temat.

7. Tryck på knappen Publicera, när du har valt de nyckelord du vill ha.

8. Nu kan du börja välja gemensamt innehåll på sidan i den högra balken på sidan.  Du kan välja innehåll till höger i små innehållsportletter. Klicka på den högra knappen som föreställer ett moln.

9. Välj sådana artiklar som passar till sidans tema. Du kan i varje innehållsportlett välja en artikel. Du kan alltså välja flera artiklar till en sida.

För mer hjälp, se: Videoanvisningen