Kriskommunikation i Klockaren

Kriser är väldigt olika till sin karaktär, en del stora andra mindre. Du kan tillämpa de här anvisningarna i olika situationer, speciellt när det är frågan om en lokal krissituation.

Snabbtips - vilka praktiska åtgärder ska jag vidta

 • Det lönar sig att byta ut bilden på första sidan till en bild som motsvarar stämningen som krisen medför. Chefredaktören kan byta bilden: under menyn Verktyg > Huvudbild. Du kan ladda upp en lämplig, minst 1900 pixel bred bild, på din egen dator.
 • dagens ords plats kan man i krissituationer lägga in annat textinnehåll, som visas med vit text mot mörkgrå bakgrund. Gå till kugghjulet under Dagens ord och välj krismeddelande och sätt in en länkadress, spara. Kom ihåg att ändra tillbaka till Dagens ord när krisen är över.
 • Uppdatera evenemangskalendern! Lägg till de evenemang som berör krisen.
 • Lägg till viktiga länkar som har med krisen att göra till vänster på första sidan. Det kan vara skäl att tömma bildkarusellen så att länkarna stiger högst upp i den vänstra spalten på första sidan. Du kan namnge länklistan så den passar krisen.
  Exempel på länkar som kan vara till nytta:
  • Sorgeandakt eller något annat evenemang som lämpar sig för situationen
  • Lokalt organiserad själavård eller samtalstjänst som du kan lyfta fram under Stöd och hjälp
  • Bön eller andaktstext eller till exempel prästens hälsning till de berörda. Det kan vara vettigt att skapa en sida som finns under Stöd och hjälp.
  • Lyft fram länken till kyrkans samtalstjänst. Du hittar länken bland de gemensamma länkarna: Kyrkans samtalstjänst
  • Exempel på sorgenyhet i Pedersöre
  • Sorgsajten innehåller bra texter att länka till.
 • Kom ihåg att alla inte nödvändigtvis letar efter information på första sidan.
  • Se till att Stöd och hjälp sidan är uppdaterad så att användaren hittar den information som krissituationen kräver. Det är mycket möjligt att användarna Googlar och hittar direkt till Stöd och hjälp och inte alls till första sidan.
  • Använd dig av sociala medier för att informera om lokala evenemang som har med krisen att göra.
 • Kom också ihåg att ta bort krisinformationen när krisen är över.