Kriskommunikation i Klockaren

Kriser är väldigt olika till sin karaktär, en del stora andra mindre. Du kan tillämpa de här anvisningarna i olika situationer, speciellt när det är frågan om en lokal krissituation.

Coronatips

Gemensam länk till webbkyrkan

Det finns en gemensam länk som heter "Ta gärna del av andaktslivet på webben" och leder till Webbkyrkan i evl.fi. Du hittar den i vilken länklista som helst under fliken med kyrkans gemensamma länkar.

Du kan förstås också gärna länka till ert eget material under Fördjupa din tro och fundera ut vad du kan utöka det med nu.

Strömma Facebook-live

Instruktioner finns på Sacrista: Facebook-live direktsändning.

Instruktioner hur man bäddar in Facebook-live sändinngar i Klockaren (på finska). Ta kontakt med stödet om du behöver hjälp.

Lyft strömmade evenemang på förstasidan

Det kan vara lite svårt för besökaren att hitta evenemang som ordnas om det står "avbokad" på många evenemang. Med hjälp av nyckelord kan du lyfta överst de evenemang som faktiskt ordnas. 

Chefredaktörsrättigheter åt tillräckligt många

Se till att ge tillräckligt många i arbetslaget har chefredaktörsrättigheter så att någon kommer att att uppdatera sidan om många är sjuka.

Bilder av gudstjänsterna till sajten

Bilder av egna kyrkrummet och egna prästen är säkert populära nu.

Du kan använda den här under eller be er präst ta egna själv.

Präst i en tom kyrksal med ipad i handen.
Det här fältet fungerar bra som kriskommunikation.

Fältet ovanpå bilden kan du använda till exempel för att berätta att församlingen ställt in sina evenemang på grund av corona och hur ni håller kontakt via webben och på andra sätt.

Andakter och gudstjänster på nätet kan du länka till från er sida eller själv lyfta Andrum, aftonandakterna och Yles Trosida som finns som gemensamma länkar.

Snabbtips i en kris - vilka praktiska åtgärder ska jag vidta?

- Skriv kort om vad läget är och länk till var man finner mer information i innehållsrutan ovanpå bilden. Lägg till de viktigaste länkarna.
- Byt ut bilden på första sidan till en bild som motsvarar stämningen som krisen medför. Chefredaktören kan byta bilden: under menyn till vänster och Sidans inställningar. Du kan ladda upp en lämplig, ungefär 1865 x 820 stor bild från din egen dator.

 • Uppdatera evenemangskalendern! Lägg till de evenemang som berör krisen. Eller skriv ut att evenemang blivit inhiberade.
 • Lägg till andra viktiga länkar som har med krisen att göra till vänster på första sidan. Det kan vara skäl att tömma bildkarusellen så att länkarna stiger högst upp i den vänstra spalten på första sidan. Du kan namnge länklistan så den passar krisen.
  Exempel på länkar som kan vara till nytta:
  • Sorgeandakt eller något annat evenemang som lämpar sig för situationen.
  • Lokalt organiserad själavård eller samtalstjänst som du kan lyfta fram under Stöd och hjälp.
  • Bön eller andaktstext eller till exempel prästens hälsning till de berörda. Det kan vara vettigt att skapa en sida som finns under Stöd och hjälp.
  • Lyft fram länken till kyrkans samtalstjänst. Du hittar länken bland de gemensamma länkarna: Kyrkans samtalstjänst
  • Exempel på sorgenyhet i Pedersöre
  • Sorgsajten innehåller bra texter att länka till.
 • Kom ihåg att alla inte nödvändigtvis letar efter information på första sidan.
  • Se till att Stöd och hjälp sidan är uppdaterad så att användaren hittar den information som krissituationen kräver. Det är mycket möjligt att användarna Googlar och hittar direkt till Stöd och hjälp och inte alls till första sidan.
  • Använd dig av sociala medier för att informera om lokala evenemang som har med krisen att göra.

Kom också ihåg att ta bort krisinformationen när krisen är över.

Be om hjälp

Kyrkans kommunikation/kommunikationsenheten vid Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) sköter kriskommunikationen i nationella krissituationer. Vi rekommenderar att du konsulterar Kyrkans kommunikation/kommunikationsenheten vid KCSA också vid lokala krissituationer.
Kyrkans kriskommunikation för församlingarna: tfn (09) 180 2247 eller kirkonviestinta(at)evl.fi

Behöver du hjälp i frågor som berör webbplatsen,  ta då kontakt med klockarens stöd på vardagar kl. 13-15 (på svenska)  klockaren(at)evl.fi. Det finska stödet hjälper till på vardagar kl. 8-16: verkkotuki(at)evl.fi

Du kan också få hjälp och vinkar via Facebook-gruppen Klockaren av andra som använder Klockaren och av stödteamet för Klockaren.