Ny sida i Klockaren

I Klockaren kan du skapa oändligt många sidor. Den nya sidan kan bli antingen en undersida eller en sida på samma nivå som den du befinner dig på.

Ändra sidornas ordningsföljd

I Klockaren finns verktyget sidkarta. I sidkartan kan du flytta och ordna hierarkin på undersidorna.  Sidkartan finns under verktyg uppe i högra balken. Se videoinstruktion via denna länk.


Alla innehållsartiklar kan flyttas från en sida till en annan. Man kan också visa samma innehållsartikel samtidigt på flera olika sidor.