Innehållet i Klockaren skapas som artiklar, med hjälp av Innehållsportletter

Sidorna i Klockaren är uppbyggda som ramar, i vilka det finns en varierande mängd artiklar. När du raderar en sida, finns fortfarande innehållsartiklarna kvar i systemet. Dem kan du sedan lyfta på en annan sida.

Innehållsartikelns tekniska namn är Innehållsportlett. I de olika sidmallarna finns ett visst antal innehållsportletter, dvs platser för innehållsartiklar.

I innehållsportletten finns en texteditor, i vilken du kan skapa text, länkar, listor, tabeller eller bädda in material.

Artikeladministration
I verktygs menyn finns en möjlighet att administrera artiklar. Funktionen finns tillgänglig för webbplatsens chefredaktör. Här finns en lista på alla artiklar som finns på webbplatsen. In vid varje artikel finns två alternativa texter. Om artikeln är i bruk någonstans på webbsidan står där att den är i bruk och då är den låst. Artilar som inte är i bruk har följande text: 'Den här artikeln är inte i bruk och kan tas bort'. Tryck då på skräpkorgen för att radera.