Bilagor - att lägga till och ta bort

För att kunna lägga till en bilaga måste den först föras in i Klockarens arkiv Bilder och filer. Efter det kan du lägga till bilagor på sidan.

Att lägga till en bilaga till en artikel (T.ex. en fil i pdf-format)

1) Klicka på knappen Redigera sidan uppe i högra hörnet på sidan
2) Gå till den innehållsportlett du vill bifoga bilagan, tryck på knappen redigera innehållet.
3) Måla det ord/det ställe i texten där du vill att bilagan ska finnas.
4) Klicka i texteditorn på knappen för Infoga/Redigera länk.
5) Klicka på Bläddra på server
6) Välj i det öppnade fönstret den fil eller det dokument du vill bifoga
7) Välj också på mellanbladet Mål alternativet "Nytt fönster" (då öppnar sig länken i ett nytt fönster i webbläsaren)
8) Tryck sedan på OK. Länken till bilagan är klar.
9) Till slut lönar det sig att efter länken i texten precisera att det är frågan om en pdf-fil, dvs skriv ännu t.ex. (pdf) efter länken.

Se video om bilagor

Här kan du läsa mera om vad du bör tänka om när det gäller bilagors användning på webbsidan.