Vad betyder ikonerna i texteditorn?

Ändra textens formatmall. Den normala textens heter Brödtext. Huvudrubriken heter Rubrik 1. Underrubrikerna Rubrik 2-4. För det viktigaste, i början av texten, kan du använda formatet Ingress. Du kan lyfta fram något viktigt i texten med Textlyft. Då bildas det en ruta med bakgrundsfärg i texten. Citering lönar det sig att använda för bibelcitat.

Fet, kursiv, understruken och genomstruken text
Ångra och gör om
Klipp ut och kopiera
Klistra in. Om du kopierar direkt från en annan webbsida kan detta alternativ hämta med onödig formatering i texten.
Klistra in som vanlig text. Detta alternativ lämnar bort formattering i texten. Du får lägga in rubrik, ingress och andra formateringar själv.
Markera allt
Radera formatering
Sök och ersätt
Skapa numrerad lista. Skapa punktlista.
Infoga horisontal linje
Öka och minska indrag i texten
  Lisätessäsi tekstiin lainauksen, voit korostaa sen valitsemalla tyyliksi lainaus.
Genom att trycka på knappen Källa ser du koden i Innehållsportletten. Genom att granska koden kan du formater texten på fler varierande sätt eller till exempel hitta orsaken till något problem i formateringen.
Justering av texten. Du kan vänsterjustera, centrera, högerjuster eller justera texten till marginalerna. I normaltext rekommenderar vi vänsterjustering. Bilder kan antingen vänster- eller högerjusteras.
Lägg till en länk eller en bilaga. Genom att trycka på den här knappen öppnar sig ett fönster i vilken du kan välja en hurdan länk eller bilaga du vill lägga till. Läs mer om att lägg till länkar (LÄNK)
Ta bort en länk
Lägg till ett ankare i texten genom att ge det ett beskrivande namn. Ett ankare är ett ställe i texten till vilket du kan länka. Ifall en artikel är väldigt lång kan du göra flera ankare i texten som du sedan högst uppe i texten kan skapa länkar till. Dessa ankare kan vara till exempel artikelns mellanrubriker. För att undgå att texten ser ut som en länk, lönar det sig att lägga till ankaret precis i början av raden eller på följande rad, utan att välja själva texten.
Lägg till eller redigera bild. Med hjälp av denna knapp kan du lägga till en bild från bildbanken i samband med texten. Fundera ändå noga ifall det lönar sig att lägga till en bild direkt i texten, eftersom webbplatsen som är uppbyggd i Klockaren är responsiv. Bilder som läggs till direkt i texteditorn är inte responsiva. Därför rekommenderar vi varmt att du använder portletten Media highligt i stället för att lägga till bilder.
Lägg till eller redigera tabell. Genom att trycka på tabell-knappen öppnar sig ett fönsteri vilket du kan fylla i en hurudan tabell du vill skapa. När du väljer fliken Avancerat kan du redigera tabellens egenskaper.
Välj ett specialtecken i fönstret som öppnar sig.