Församlingen erbjuds möjligheten att beställa en tillgänglighetsanalys

Webbplatserna ska vara tillgängliga i september

Efter nya versionen av Klockaren är det dags för er att börja se över tillgängligheten på era sidor. Alla Klockarenförsamlingars sidor ska vara tillgängliga och ha en tillgänglighetsbeskrivning senast 23.9.2020.

Kyrkostyrelsen ansvarar för att den tekniska plattformen är tillgänglig, men innehållet på sajten och tillgänglighetsbeskrivningen är på församlingens ansvar. Här i guiden finns många tips som hjälper er på traven.

Mera information om tillgänglighet ger Mimosa Lankinen (fornamn.efternamn@evl.fi).

Utomstånde analys

Församlingarna erbjuds också möjligheten att beställa en utomstående tillgänglighetsanalys av Eficodes tillgänglighetsexperter.

Eficode erbjuder församlingen sina tjänster till följande priser:

  • Analys, begränsad: 2 200 €
  • Analys, omfattande: 3 400 €
  • Kontroll av förbättringar: 500 €
  • Tillgänglighetsbeskrivning: 500 €
  • Fortbildning en hel dag: 1 600 €

Kontakt till Eficode

Raino Vastamäki (epost: fornamn.efternamn@eficode.fi). Tillsammans med Eficode kan ni komma överens om vilken sorts analys som passar för er webbplats. De gör en rapport över tillgängligheten som det går igenom tillsammans med er.