Utveckling och nyheter

Nyheter november 2019:

 • Klockaren går över till en ny version 15 januari 2020 och samtidigt gör vi en ansiktslyftning på sidorna och förenklar sidstrukturen. Vi kommer med mera info de avbrott i tjänsten det leder till närmare lanseringen. I vårt arbetet utgår vi från resultatet av enkäterna till klockarenredaktörer.  
 • Det finns gemensamt julmaterial.
 • Tillgänglighet gäller alla före september 2020.
 • Digital beställning av ämbetsbevis och nya priser

Julmaterial

Inför julen kommer en ny julevangelievideo. Den kommer att gå ut i sociala medier 15.12. I samband med den kommer en julbild som ni kan sätta på församlingens förstasida om ni så önskar. Videon kommer också att finnas som gemensamt material att lyfta till sidan.

Fyra korta videor där ljus tänds och en dikt läses publiceras på lördagen inför adventssöndagarna. Också dem kan du hitta under molnet någon dag före. Och en video med en skolklass som sjuger julsånger

Kampanjmaterial kring julen kommer också på Sacrista.

Sen förra nyhetsbrevet har följande gemensamma innehåll kommit (under molnet):

Video - Ett kex och litet sällskap #DelaFred
Video - Världsfred i vardagsrummet #DelaFred
Video - Våga vara sårbar #DelaFred

En gemensam länk, Ansvarsveckan 2019, hittar du under länklistans kugghjul.

Ny version av Klockaren

Instruktionerna förnyas för att stämma överens

Många av funktionerna förblir oförändrade men kan hittas på ett annat ställe i verktyget än vad du nu är van vid. En del funktioner ändrar mera. Största skillnaden gäller hur bildverktyget ser ut och fungerar. Klockarenguiden uppdateras för att motsvara det nya verkyget och inför lanseringen kommer instruktioner som hjälper dig använda det nya verktyget.

Förändringar

Tidtabellen för den nya versionen av Klockaren har justerats då det från församlingar kommit önskemål om att det inte skulle komma en ny version av verktyget just inför julruschen. Enligt tidtabellen lanseras den nya versionen av Liferay, de visuella förändringarna och strukturförändringarna 15.1.2020. Du kommer senare i höst att få instruktioner kring hur verktyget fungerar i den nya versionen. Största förändringen gäller bildhanteringen.

Vi har tidigare i höst sänt er ett par länkar till enkäter om utvecklingen i samband med övergången till den nya versionen av Liferay – tekniken bakom Klockaren. Ett stort tack till alla som tog sig tid att svara på enkäterna! En tredje och sista kommer ännu inom några veckor, så håll utkik i vår Facebookgrupp.

Resultatet av de tidigare enkäterna blev att en övervägande majoritet röstade för följande förändringar i evenemangskalendern:

 • Ett minskat antal sökkriterier.
 • En kalenderfunktion för att ange tidsperiod i evenemangssökningen.
 • Ett evenemang kan höra till högst tre olika evenemangskategorier.

Och för förstasidans del:

 • Dagens ord flyttar längre ner på sidan.
 • Menyn har fortfarande en huvudfärg som församlingen själv väljer och de församlingar som har för lite kontrast i huvudfärgen ska byta till en mörkare nyans för att fullfölja lagen om tillgänglighet.
 • Evenemangslyftet ändrar utseende.

Och förändringar i sidstrukturen:

 • Då man för musen över flikarna i huvudmenyn öppnas en meny så man snabbt kan se undersidorna.
 • ”Beslutsfattandet” kommer till som en ny flik i den gråa menyn.
 • Områdesmenyn (fliken överst på sidan) tas bort och till den gråa menyn läggs istället en flik med de olika församlingarna.

Tillgänglighet gäller alla före september 2020

Tillgänglighetskraven på sidorna gäller alla församlingars sajter före september 2020. Vi påminner om att det är bra att börjar beta av det som ska ändras på sidorna i god tid.

Mera om vad ni behöver göra för att göra före september kan du läsa i Klockarenguiden via denna länk. https://klockarenguide.evl.fi/guide/tillganglighet

Digital beställning av ämbetsbevis och nya priser

Under första delen av nästa år öppnar en tjänst via vilken beställning av ämbetsbevis kan ske digitalt. Mera information om det kommer via olika kanaler då det närmar sig.

De nya priserna på ämbetsbevisen i Klockaren träder ännu inte i kraft.