Kyrkans bås på stafettkarnevalen.

Välkommen med du som är vuxen!

Du är varmt välkommen med i församlingens verksamhet för vuxna. Det finns diskussionsgrupper, böne- och bibelgrupper, syföreningar m.m. Det finns pensionärssamlingar och församlingsaftnar. 

Tveka inte utan kom frimodigt med!

Tag kontakt

Klockarenstödet

Sköter Klockarenstödet några timmar varje vardag.

Produktchef

Julia planerar utveckling av Klockaren, organiserar stödet och uppdaterarna, användarundersökningar, kommunikation