Konfirmation

Här kan man presentera församlingens skriftskola och konfirmation.

Nere till höger finns alla gemensamm texter som berättar om konfirmationen. Man kan välja vilka texter man vill ha. De finns bakom molnet.

På denna sida kan man också länka till eventuell facebook sida församlingen har för ungdomar eller skriftskola.

#skriba

Skriba slideshow

Här till vänster ser du en slideshow som du kan plocka ner från det gemensamma innehållet - bakom molnet. Den heter 'Instagram - Skriba - Slideshow'.

Konfirmerade ungdomar som tågar utomhus
Här kan man sätta en bild från församlingens egen konfirmation