Kontakt

Här kommer alla församlingens kontaktuppgifter i alfabetisk ordning. Du kan också skapa skilda listor för en del av personalen. Och lyfta en kontaktpuff med t.ex. pastorskansliets uppgifter överst.

Respons

Din respons är viktig för oss. Skriv ner din respons i vår blankett som du hittar via denna länk. Vi utvecklar guiden med hjälp av den. Skriv ut din kontaktinformation om du önskar få svar.

Tag kontakt

Produktägare

Julia ansvarar för utvecklingen av Klockaren.

Klockarenstödet

Klockarenstödet

Ta kontakt med stödet via Självservicepunkten på adressen ipp.evl.fi

Klockarenstödets sida