Kontakt

Här kommer alla församlingens kontaktuppgifter i alfabetisk ordning. Du kan också skapa skilda listor för en del av personalen. Och lyfta en kontaktpuff med t.ex. pastorskansliets uppgifter överst.

Respons

Din respons är viktig för oss. 

Ta kontakt med stödet via Självservicepunkten på adressen ipp.evl.fi

Klockarenstödets sida

Klockarenstödet

Klockarenstödet

Ta kontakt med stödet via Självservicepunkten på adressen ipp.evl.fi

Klockarenstödets sida