Användarrättigheter - roller

Rättigheter till att använda församlingens webbsida görs på följande sätt: Den anställda bör till allra först en gång har varit inloggad på församlingens webbsida med sina Z-koder. Se videoinstruktion hur logga in. Därefter syns personen i Klockaren.

Den som är webbplatsens chefredaktör kan via vänstra menyn och välja användarrättigheter administrera användarnas rättigheter. Det finns tre roller att välja mellan. Det är Uppdaterare, Redaktör och Webbplatsens chefredaktör.

  

Uppdaterare - Alla anställda kan ha denna roll.

Redaktör 

Webbplatsens chefredaktör kan göra allt det som en uppdaterare och redaktör kan göra. Dessutom redigera första sidan, utseende, nyheter, huvudbild, blanketter, administrera roller, redigera evenamangslistor, radera artiklar.
Här kan du läsa mera om vad chefredaktören behöver tänka på när det gäller tillgänglighet.

Via denna länk hittas videoinstruktion hur ändra roller.

Passiva användare

Med tanke på säkerhet är det skäl att ta bort användare som inte varit inloggade på över ett år. Det görs enkelt med ett knapptryck på 'Ta bort passiva användar' i Verktyg-Roller. Du får ett bekräftelsemeddelande där de som tas bort räknas upp. Det är sen enkelt att i ett senare skede tilldela personen igen rättighet att redigera.

Ansvarig användare

Ansvarig användare ger ny möjlighet för erfarna nättjänstbyggare. En så kallad ansvarig användare har personlig användarrätt till Klockaren som gör det möjligt att redigera den egna organisationens webbplats mera än hittills med hjäp av verktyget Liferay. För att använda verktyget krävs att man har kännedom om webbkommunikation och publiceringsverktyg och att man lär sig hur verktyget Liferay fungerar och godkänner reglerna. Det går bra att även i fortsättningen underhålla Klockarensidor utan att vara ansvarig användare.

Regler för ansvariga användare, läs i den finska guiden, Lukkariohje här.