Användarrättigheter - roller

Rättigheter till att använda församlingens webbsida görs på följande sätt: Den anställda bör till allra först en gång har varit inloggad på församlingens webbsida med sina Z-koder. Se videoinstruktion hur logga in.Öppna länk i ny flik Därefter syns personen i Klockaren.

Den som är webbplatsens chefredaktör kan via vänstra menyn och välja användarrättigheter administrera användarnas rättigheter. Det finns tre roller att välja mellan. Det är Uppdaterare, Redaktör och Webbplatsens chefredaktör.

Det finns tre roller:

Via denna länk hittas videoinstruktion hur ändra roller.Öppna länk i ny flik

Passiva användare

Med tanke på säkerhet är det skäl att ta bort användare som inte varit inloggade på över ett år. Det görs enkelt med ett knapptryck på Ta bort passiva användar i Verktyg-Roller. Du får ett bekräftelsemeddelande där de som tas bort räknas upp. Det är sen enkelt att i ett senare skede igen tilldela personen rättighet att redigera.

Ansvarig användare

Ansvarig användare ger ny möjlighet för erfarna nättjänstbyggare. En så kallad ansvarig användare har personlig användarrätt till Klockaren som gör det möjligt att redigera den egna organisationens webbplats mera än hittills med hjäp av verktyget Liferay. För att använda verktyget krävs att man har kännedom om webbkommunikation och publiceringsverktyg och att man lär sig hur verktyget Liferay fungerar och godkänner reglerna. Det går bra att även i fortsättningen underhålla Klockarensidor utan att vara ansvarig användare.

Regler för ansvariga användare, läs i den finska guiden, Lukkariohje här.Öppna länk i ny flik