Användarrättigheter - roller

Rättigheter till att använda församlingens webbsida görs på följande sätt: Den anställda bör till allra först en gång har varit inloggad på församlingens webbsida med sina Z-koder. Se videoinstruktion hur logga in.Öppna länk i ny flik Därefter syns personen i Klockaren.

Den som är webbplatsens chefredaktör kan via vänstra menyn och välja användarrättigheter administrera användarnas rättigheter. Det finns tre roller att välja mellan. Det är Uppdaterare, Redaktör och Webbplatsens chefredaktör.

Det finns tre roller:

Via denna länk hittas videoinstruktion hur ändra roller.Öppna länk i ny flik

Hur ta bort passiva användare

Kontakta Klockarenstödet via Självservicepunkten för att ta bort passiva användare eller personer som inte mera jobbar i församlingen. Klockarenstödet tar bort och anonymiserar användare enligt GDPR regler.

Ansvarig användare

Ansvarig användare ger ny möjlighet för erfarna nättjänstbyggare. En så kallad ansvarig användare har personlig användarrätt till Klockaren som gör det möjligt att redigera den egna organisationens webbplats mera än hittills med hjälp av verktyget Liferay. För att använda verktyget krävs att man har kännedom om webbkommunikation och publiceringsverktyg och att man lär sig hur verktyget Liferay fungerar och godkänner reglerna. Det går bra att även i fortsättningen underhålla Klockarensidor utan att vara ansvarig användare.

Regler för ansvariga användare, läs i den finska guiden, Lukkariohje här.Öppna länk i ny flik