Artiklar - Skapa och redigera innehåll

Sidorna i Klockaren är uppbyggda med ramar, så kallade portletter. Varje sidmodell har en varierande mängd portletter. När du raderar en sida, finns fortfarande innehållet kvar i systemet. Innehållet kan du sedan lyfta på en annan sida och en annan portlett.

I innehållsportletten finns en texteditor, i vilken du kan skapa text, en artikel.

Innehållsportletten kan också innehålla länkar, listor, tabeller och du kan bädda in material, t ex en facebooksida.