Blanketter

Än så länge är det bättre att använda bordsdator när du jobbar med blankettverktyget, hellre än laptop.

Blanketter

Blankett-verktyget är helt förnyat. Här redogör vi för basfunktionerna i det nya verktyget.

Blanketternas centrala administration

Du skapar blanketter genom att gå till sidmenyn, välj Blanketter

Via sidmenyn till verktyget Blanketter


På den första sidan finns en lista på blanketter som skapats. Dessa blanketter kan sorteras enligt namn eller datum då skapade. Här finns också en sökfunktion med vars hjälp du kn söka med hjälp av namn eller delar av namn.

 

Via denna länk kan du se en video om blanketternas centrala administration

Skapa en ny blankett

1. Skapa ett nytt blankettbotten

Klicka på + tecknet som finns överst till höger på sidan.

Nytt blankettbotten via plustecknet

 

2. Ange blankettens grunduppgifter

Ge blanketten ett namn genom att klicka på den gråa rubriken 'Namnlöst formulär' och vid behov en kort beskrivning genom att klicka på texten 'Lägg till en kort beskrivning för det här formuläret'.

Blankettens rubrik och beskrivning

Via denna länk kan du se en video om hur skapa en ny blankett och ge den grunduppgifter.

 

 

3. Foga in element i blanketten 

Klicka på plusstecknet i övre högra hörnet

Lägg till element i blanketten genom att trycka på plusset

Då öppnas till höger en lista med användbara element och olika typer av frågor. Med musen kan du därifrån dra det element du vill ha i blanketten. Dra elementet till rutan som har en streckad linje som ram.


Hur dra element till blankettbotten

 

Det flesta element har två flikar: standard och egenskaper.

Blankett element två stycken mellanblad

 

När du fyllt fälten för det aktuella elementet kan du klicka bort rutan med hjälp av krysset uppe till höger.

Upprepa detta för alla element du vill ha i blanketten.

Du kan återvända till att redigera ett element genom att klicka med musen på elementet.

Du kan flytta ordningen på elementen genom att dra med musen.

Du kan också kopiera och ta bort element i en blankett genom att föra musen över elementet och klicka på på bilderna som dycker upp i det övre högra hörnet.

Obs! Kom ihåg att spara dina justeringar i blanketten genom att trycka på knappen 'Spara formulär'.

Via denna länk kan du se en video om hur foga in element i en blankett.

 

 

4. Ange blankettens inställningar

För att komma till blankettens inställningar ska du trycka på de tre punkter som finns uppe till höger i blankettfönstret.

Blankettens inställningar tre punkter uppe till höger

I formulärinställningen finns två flikar:

  • Formuläralternativ: välj att blankettens uppgifter sparas automatiskt i Klockaren. 
  • E-postpåminnelser: Fyll i alla fält.

Blankett inställningar svar sparas

Obs! Kom ihåg att spara dina justeringar i blanketten genom att trycka på knappen 'Spara formulär'.

Via denna länk kan du se en video hur foga in blankettens inställningar.

5. Testa blanketten och publicera

Du kan kolla hur blanketten ser ut för användaren genom att trycka på knappen 'Förhandsgranska formulär'. Knappen finns längs ner på blanketten.

Uppgifter som finns i läget för förhandsgranskning kan inte sändas till en angivna eposten. Om du vill testa att sända iväg blanketten ska du kopiera blankettens adress genom att trycka på länk-knappen uppe till höger.

Blankett testa sända svar

Blanketten publiceras genom att trycka på knappen 'Publicera'.

6. Ladda upp blanketten på en sida

Gå till sidan där du vill ladda upp blanketten. Sidan bör vara en sida avsedd för blankett (1.05 eller 1.06). Klicka på texten 'Välj formulär'.

Sida för blankett välj formulär

 

Välj den blankett du vill ha. Du kan söka fram rätt blankett genom namnet eller ord som finns i namnet.

Spara ditt val genom att trycka på knappen längst ner till höger. Stäng listan på krysset uppe till höger. Ladda sidan på nytt.

 

Redigera blankett som redan finns

Du kan redigera en blankett som redan finns med hjälp av de tre punkterna som finns till höger i blankettlistan.

Redigering av redan sparad blankett via tre punkter

 

Följande kan du göra:

  • Kopiera blankettens url-adress. Om du vill förhandsgranska eller dela
  • Se data som sparats via blanketten
  • Redigera blanketten
  • Kopiera blanketten
  • Exportera uppgifter som sparats i blanketten, t ex genom en excel-fil
  • Rättigheter - använd inte!!
  • Radera blanketten

 

Blankettens tilläggsfunktioner

Skapa sida, blankett med flera sidor

Man kan skapa en blankett med flera sidor genom att trycka på de tre punkterna till höger om blankettens namn. På så sätt kan man gruppera blankettens fält till mindre helheter. Använd funktionen 'Skapa sida'.

Lägg till slutförandesida, sida som bekräftar att blanketten sänts iväg

Till blanketten kan man sätta till en funktion där användaren får bekräftat att blanketten är korrekt ifylld och ivägsänd med hjälp av en slutförandesida.

 

Obligatoriska fält

I blanketten kan skapas regler för ifyllande. Det gör du i via Regler som finns i den övre svarta balken. Du kan t ex välja vad som görs om man i något fält svarar på ett visst sätt.

Blankett skapa regler funktion