Valet i Klockaren-församlingar

Församlingsvalet 2022 genomförs i Klockaren på samma sätt som vid förra valet för fyra år sedan. Det gemensamma innehållet och inbäddningen av resultattjänsten i Klockaren underlättar valarbetet i församlingarna.

Kandidater, röstningsställen och resultat kan med hjälp av inbäddningar visas direkt på webbplatsen Klockaren. Dessutom kan en del av de texter och bilder som gjorts på webbplatsen församlingsvalet.fi lyftas fram på församlingens webbplats med hjälp av verktyget för gemensamt innehåll från och med 15.3. Också valkompassen kan bäddas in på församlingens webbplats.

Det finns två alternativ att göra församlingens valsidor: A) lätt genomförande som en undersida och B) mera omfattande genomförande som en specialmodul. I båda alternativen kan man utnyttja Klockarens gemensamma valinnehåll.
 

Inbäddningar för valets resultattjänst

Församlingsvalets kandidater, röstningsställen och resultat kan med hjälp av inbäddningar från valets resultattjänst visas på församlingens webbplats. Församlingarna gör själva inbäddningarna till sina webbsidor genom att använda inbäddningskoder.

När församlingen matar in information i systemet skapar resultattjänsten automatiskt inbäddningskoder. Inbäddningskoden infogas i en innehållsportlett i kod-läge (Source) i webbplatsen Klockaren. Det här möjliggör att det för valinfon inte behövs en egen sidmodell, utan inbäddningen kan göras på vilken innehållssida som helst.

Inbäddningarna smälter in som en del av församlingens webbplats genom att det används Klockaren-fonter och den egna webbplatsens huvudfärg. Här nere en illustration på finska av kandidatlistans inbäddning i en församling med två val. Länktexternas färg är densamma som webbplatsens huvudfärg.

Inbäddningarna visar information församlingsvis. Någon inbäddning för kyrkliga samfälligheter finns inte men på samfälligheternas sidor kan man lägga in församlingarnas information på egna sidor eller använda den riksomfattande inbäddningen där man kan söka information från olika församlingar men den kan inte begränsas till att visa enbart den egna samfällighetens församlingar.

Kandidat- och röstningsställsinbäddningarna börjar visa information fr.o.m. 6.10 då alla församlingar fört in de numrerade kandidatuppgifterna och publicerat dem.

Instruktioner för hur göra inbäddningar

Inbäddningarna infogas i en vanlig innehållsportlett i kod-läge (Source). Inbäddningen hämtar informationen från valets resultattjänst och inbäddningen uppdateras om uppgifterna ändrar. Följ instruktionerna nedan för att göra informationen synlig på er webbplats.

För att göra inbäddningen behöver du resultattjänstens församlingsvisa ID-nummer. Du hittar din församlings ID-nummer i denna PDF-fil.Öppna länk i ny flik

Om du vill göra fler än en inbäddning på en sida, se särskilda instruktioner för det nedan!

Om du behöver göra en finskspråkig inbäddning så kolla den finska guidenÖppna länk i ny flik.

Resultat

Information om resultatuppgifter och inbäddningen av dem publiceras närmare valet.

Det finns två alternativ att göra församlingens valsidor: A) lätt genomförande som en undersida och B) mera omfattande genomförande som en specialmodul. I båda alternativen kan man utnyttja Klockarens gemensamma valinnehåll.

A) Lätt genomförande som undersida

Välj detta alternativ, om 

  • församlingen har begränsad kompetens eller arbetstid för att göra webbsidor
  • kandidatlistor, röstningsställen och resultat kan länkas från webbplatsen församlingsvalet.fi, dvs. de behöver inte nödvändigtvis finnas på församlingens egen webbplats. Men om du vill kan du bädda in du bädda in dem, också på en sida med lätt genomförande.

För detta alternativ finns en ny sidmodell (2.50 Församlingsvalet på en sida), som innehåller många portletter för olika slags innehåll. Instruktioner för denna nya sidmodell finns här under.

B) Mer omfattande genomförande som en specialmodul

Välj detta alternativ, om

  • församlingen har resurser för webbkommunikation och möjlighet att själv göra strukturen och innehållet för valsidorna
  • det är viktigt för församlingen att kandidatlistor, röstningsställen och resultat finns på de egna sidorna och inte bara som länkar till webbplatsen församlingsvalet.fi.

Uppgifterna i resultattjänsten tas in i en specialmodul med hjälp av inbäddningsverktyget. Instruktioner om hur göra inbäddningen kommer senare.

Mer information om specialmoduler
 

Tidsplanen i Klockaren

  • 1.3 Webbplatserna seurakuntavaalit.fi och församlingsvalet.fi publicerades
  • 15.3 Den nya sidmodellen och anvisningarna för en enkel valsida är färdiga 
  • 15.3 Första skedets gemensamma innehåll finns tillgängligt
  • 10.10 Presentationen av de uppgifter som ska föras in i resultattjänsten (kandidatlistor, förhandsröstningsställen, röstningsställen på valdagen, resultat) är färdiga

Se helhetstidtabellÖppna länk i ny flik