Valet i Klockaren-församlingar

Församlingsvalet 2022 genomförs i Klockaren på samma sätt som vid förra valet för fyra år sedan. Det gemensamma innehållet och inbäddningen av resultattjänsten i Klockaren underlättar valarbetet i församlingarna.

Kandidater, röstningsställen och resultat kan med hjälp av inbäddningar visas direkt på webbplatsen Klockaren. Dessutom kan en del av de texter och bilder som gjorts på webbplatsen församlingsvalet.fi lyftas fram på församlingens webbplats med hjälp av verktyget för gemensamt innehåll från och med 15.3. Också valkompassen kan bäddas in på församlingens webbplats.

Det finns två alternativ att göra församlingens valsidor: A) lätt genomförande som en undersida och B) mera omfattande genomförande som en specialmodul. I båda alternativen kan man utnyttja Klockarens gemensamma valinnehåll.
 

A) Lätt genomförande som undersida

Välj detta alternativ, om 

  • församlingen har begränsad kompetens eller arbetstid för att göra webbsidor
  • kandidatlistor, röstningsställen och resultat kan länkas från webbplatsen församlingsvalet.fi, dvs. de behöver inte nödvändigtvis finnas på församlingens egen webbplats. Men om du vill kan du bädda in du bädda in dem, också på en sida med lätt genomförande.

För detta alternativ finns en ny sidmodell (2.50 Församlingsvalet på en sida), som innehåller många portletar för olika slags innehåll. Instruktioner för den nya sidmodell finns här under.

B) Mer omfattande genomförande som en specialmodul

Välj detta alternativ, om

  • församlingen har resurser för webbkommunikation och möjlighet att själv göra strukturen och innehållet för valsidorna
  • det är viktigt för församlingen att kandidatlistor, röstningsställen och resultat finns på de egna sidorna och inte bara som länkar till webbplatsen församlingsvalet.fi.

Uppgifterna i resultattjänsten tas in i en specialmodul med hjälp av inbäddningsverktyget. Instruktioner om hur göra inbäddningen kommer senare.

Mer information om specialmoduler
 

Tidsplanen i Klockaren

  • 1.3 Webbplatserna seurakuntavaalit.fi och församlingsvalet.fi publicerades
  • 15.3 Den nya sidmodellen och anvisningarna för en enkel valsida är färdiga 
  • 15.3 Första skedets gemensamma innehåll finns tillgängligt
  • 10.10 Presentationen av de uppgifter som ska föras in i resultattjänsten (kandidatlistor, förhandsröstningsställen, röstningsställen på valdagen, resultat) är färdiga

Se helhetstidtabellÖppna länk i ny flik