Texten tror hoppas älskar, Församlingsvalet ev.luth kyrkan i Finland på cerice-orangefärgad bakgrund.

Församlingsvalet i Klockarens församling (Sidans huvudrubrik H1)

Skriv en ingress här, dvs en allmän översikt över sidans innehåll. Forma texten med Klockarens ingress-stil.

I denna innehållsportlett kan du berätta om viktig lokal information om valet. Du kan t ex berätta exempel hur man i praktiken kan ställa upp som kandidat i er församling. 

Viktiga datum

Förhandsröstning ordnas 8–12.11.2022

Det går att förhandsrösta vid vilket förhandsröstningsställe som helst i Finland. Kom ihåg att ta med identitetsbevis!

Valdagen är 20.11.2022

På valdagen kan du endast rösta i vallokalen i din hemförsamling. Röstningen pågår kl. 11–20.

Tag kontakt

Församlingsvalets kontaktperson
Ekonomi- och administrationstjänster Kommunikationstjänster

präst

Rösta i församlingsvalet – det är viktigt

Vilka beslut fattas i församlingen de närmaste fyra åren? Du som är minst 16 år kan själv påverka dem genom att gå och rösta.

I församlingsvalet får alla medlemmar i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som senast på valdagen 20.11.2022 fyller 16 år rösta. För att rösta krävs inte att du deltagit i konfirmandundervisningen eller blivit konfirmerad. Medlemskap är enda kriteriet. Du har rösträtt i den församling där du var registrerad som medlem 15.8.2022.

Hurdan är din kyrka? Påverka genom att rösta.

Församlingsvalet 2022

Församlingsval förrättas vart fjärde år. I november utser 367 församlingar sammanlagt närmare 8 000 nya förtroendevalda.

Församlingsvalet är framför allt ett lokalt val. Bland församlingens medlemmar väljs de personer som styr församlingens verksamhet de närmaste fyra åren. Genom valet kan du kan själv påverka framtiden i din församling.

Vad fattar församlingarnas förtroendevalda beslut om?

Rösta sådan som du är – du är betrodd, önskad och älskad

Målet är att varje församling ska få förtroendevalda i alla åldrar, i olika livssituationer, från olika områden. Att rösta är ett bra sätt att påverka den egna församlingens angelägenheter. Vi är alla välkomna till kyrkan och välkomna att rösta.

Bekanta dig med valets teman