Tips på gemensamt material för Begravning - sida

Det finns gemensamma texter och länkar som kan användas på sidan om begravning. Materialet finns bakom molnet eller bland den gemensamma länkarna.

Vanligtvis jordfästs den avlidna av en präst från den egna församlingen. De anhöriga kan också tala med en präst från en annan församling.

Läs om de anhörigas uppgifter

Kanske du ännu funderar över något? Kolla då här.

Läs vanliga frågor om begravning

Före begravningen träffar de anhöriga prästen. De blir bekanta och samtalar om den avlidna och om jordfästningen.

Läs om samtal med prästen

Alla som bor på en ort har rätt till en gravplats där.

Läs om gravplats

Efter jordfästningen brukar man hålla en minnesstund. Man samlas för att minnas den avlida.

Läs om minnesstunden

När någon har dött kan de anhöriga begära att man ringer i kyrkklockorna för den avlidna. Det här kallas själaringning.

Såhär går själaringning till

Sorg känner vi när vi har förlorat någon som har stått oss nära. Känslorna är ofta starka. Och ibland förvirrande och oväntade.

Stöd i sorg och i kris

Det finns rätt så olika lokala traditioner. Ordningsföljden i programmet kan också variera. 

Läs hur begravningen går till

Söndagen efter begravningen nämner man den avlidnas namn i gudstjänsten.

Läs om tacksägelsen