Tips på gemensamt material för Dop - sidan

Här på sidan finns exempel på gemensamt material som finns att välja till de olika portletterna:

- Gemensam länkar, t ex Dop utomlands eller Fadderdagen
- Gemensamma videon som finns bakom molnet. T ex 'Dop - Dina tidigaste dagar - video' eller 'Dop - Den finaste gåva'
- Gemensamma texter: Nere till höger finns exempel på gemensamma texter som berättar om dopet. Man kan välja vilka texter man vill ha. De finns bakom molnet.

YouTube-video
YouTube-video