Gemensamt material för stöd och hjälp

Här finns tips på gemensamt material du kan använda för sidan.

Materialet finns bakom molnet. Det finns:

  • Gemensamma texter
  • Gemensamma videon
  • Gemensamma länkar.

Ett brott är en uppskakande händelse för både förövaren, offret och närstående. Det väcker känslor av otrygghet och misstro.

Läs om hur kyrkan stöder vid brott

Vi behöver mänskliga relationer. Det är bra att ta vara på dem.

Mänskliga relationer - familjerådgivningen

Livet är en Guds gåva. När det är som bäst tycker vi att det är värt varje ögonblick. Men det kan lätt bli annorlunda.

Läs om stöd vid problem i vardagen

Det kan vara svårt att erkänna ett beroende, men lika svårt att ta upp frågan med en anhörig. En beroendesjukdom påverkar inte endast missbrukaren själv, utan också de anhöriga.

Läs om stöd vid beroende

Du behöver inte vara ensam. Du kan be en församlingsanställd komma på besök eller ta kontakt med kyrkans samtalstjänst.

Läs om samtal och besök

YouTube-video
YouTube-video