Logga in

Öppna en webbläsare. Använd inte Internet Explorer. Chrome, Firefox och Edge funkar bra. 

Man loggar in Klockaren genom att i webbläsarens adressfält skriva in församlingens webbadress + /logga-in
Logga-in

Då öppnas ett fönster där man fyller i sin z-nummer i det första fältet och sitt datorinloggningslösenord.

Logga ut

Logga ut genom att klicka på ditt namn som finns i vänstra sidmenyn.

Användarrättigheter

Användarrättigheter till att använda församlingens webbsida fås på följande sätt: Den anställda bör till allra först en gång har varit inloggad på församlingens webbsida med sina Z-koder. Därefter syns personen i Klockaren i den vänstra sidmenyn under rubriken 'Användarrättigheter'. Där kan den som är webbplatsens chefredaktör administrera användarens rättigheter. 

Du kan läsa mera om rollerna via denna länk.

Om du vill logga in i er opublicerade sida utanför kyrknätet kommer det extra frågor om lösenord. Då ska du använda användarnamnet seurakunta och lösenordet seurakunta.