Klockarenstödet

Det svenska klockarenstödet svarar på dina frågor om webbverktyget Klockaren. Skicka dina frågor eller en begäran om telefonsamtal till klockarenstödets epost adress. Vi återkommer så snart vi kan med stöd, hjälp eller ett telefonsamtal. 

Klockarenstödet är i gång en några timmar varje vardag.

Kom ihåg att uppge:

  • Vilken församlings webbsida frågan berör
  • Dina kontaktuppgifter
  • Länk till platsen på sidan där problemet finns
  • Gärna ett skärmklipp