Sidans inställningar (meta-data), ändra sidans namn, beskrivning och sökoptimering

Sidans inställningar görs via den övre menyn. Tryck på kugghjulet.

I det fönster som öppnas finns allra överst en meny med rubrikerna: Allmän, SEO, Grafisk utseende och Avancerad.
De två första är i bruk, dvs Allmän och SEO.

Allmän

Här kan webbplatsens chefredaktör ändra sidans namn. Dvs det som syns i webbläsarens adressfält, url och i navigeringsmenyn.

  • En knapp att välja om vill visa offentliga sidors hierarki.
  • Under rubriken URL kan sidans adress redigeras. Obs! När sidans adress ska du komma ihåg att också ändra evenetuella länkadresser till denna sida. Därför bör en adressändring vara igenomtänkt. När du gjort en ändring i sidans adress kan du kolla sidans länkar inom sidan med verktyg som finns på nätet. T ex Online Broken Checker som du hittar via denna länk. Öppna länk i ny flik

Via denna länk hittar du en videoinstruktion hur ändra sidans namn.Öppna länk i ny flik

 

 

SEO - Sökoptimering

 

SEO = Search Engine Optimation, översatt till svenska sökmotoroptimering. Innehållet här påverkar således sidans synlighet i sökmotorer. Via denna länk kan du läsa mera om optimering av innehållet i sökmotorer i den finska klockarenguidenÖppna länk i ny flik

Under SEO finns följande inställningar:

​​

HTML-titel

Den info som finns i detta fält syns i webbläsarens rubrik och i sökmotorns rubrik.

webbläsarens adressfält

Hur sökmotorn visar rubrik

Använd så beskrivande rubrik som möjligt och gärna med termer som finns i innehållet.

Beskrivning

Det du skriver i fältet för beskrivning syns i sökmotorerna på följande sätt.

Hur sökmotorn visar sidans beskrivning

Om det fattas text i fältet för beskrivning, väljer sökmotorn den text som hittas bäst. Det valet kan vara mycket misslyckat. Därför lönar det sig att fylla i fältet för sidans beskrivning. Texten i detta fält påverkar på ett betydande sätt klickarpå sökresultatets länkar. 

Lägga till sidans beskrivning som syns när Google visa sökresultat. Gå till SEO och skrolla neråt till Meta-taggar, Beskrivning. Fyll i och spara.

Via denna länk hittas en videoinstruktion hur ändra sidans beskrivning.Öppna länk i ny flik

 

För att främja sökoptimeringen kan du finslipa också i textediteringen:

  • Använd sidans huvudrubrik på varje sida. Gör den kort och beskrivande.
  • Använd rubrik 2-4 för att dela in texten. Använd rubrik H2 max 1-3 gånger/sida
  • Se till att brödtexten har centrala ord, också i olika former. Använd fet stil och kursivering. Använd listor. Undvik att använda liknande text på flera ställen på sidan.
  • Ge bilder tydliga namn, gärna med centrala ord. Använd centrala ord i alt. och bildtexter.
  • Länktexter bör vara beskrivande för länkmålet, använd gärna centrala ord