Kontakter

I Klockaren skapar man varje kontaktuppgift enskilt. Klockaren har ingen automatisk egenskapen för att föra över alla kontaktuppgifter med hjälp av till exempel en Excel-tabell.

Kontaktuppgiftens bild behöver inte föras in i klockarens bildbank. Bilden kan plockas direkt från din dator via kontaktblanketten. Du kan även byta ut bilden direkt via blanketten.

De kontakter som skapats i Klockaren kan användas på olika sätt

  1. Kontaktpuff: flera sidmodeller har en eller två kontaktportletter. Där kan man välja vilka kontakter som ska synas.
  2. I kontaktpuffen kan man välja att byta kontakttyp. Det betyder att man istället för att välja en person kan välja att visa Kontaktinformation till tjänst. Det kan t  ex vara andra serviceenheter. Bytet görs längst ner i fönstret vid texten Byt kontakttyp.
  3. Skapa kontaktlistor enligt  t ex yrkesgrupper eller för förtroendevalda.

Använd kontaktpuffarna när du vill informera om en e-post adress. Då är adressen skyddad från skräp.