Kontakter

I Klockaren måste du skapa varje kontaktuppgift enskilt. Klockaren har ingen automatisk egenskapen för att föra över alla kontaktuppgifter med hjälp av till exempel en Excel-tabell.

Du behöver inte föra in bilder för kontaktuppgifterna i Klockarens bildbank. Du kan lägga till bilder direkt via kontaktblanketten. Du kan även byta ut bilden direkt via blanketten.

Portlett för kontaktinformation - kontaktpuff

På flera sidmodeller (1.03, 1.13, 1.14) finns det portletter för kontaktuppgifter, kallad 'Kontaktpuff'. Där kan man välja vems kontaktuppgifter man vill plocka fram. Man gör det genom att under fliken: 'Hämta kontaktinformation' skriva in namnet på vem (av de personer man matat in i Klockaren) man vill lyfta fram. Man kan ha flera namn och genom att dra välja vilken ordning de finns. Under fliken 'Inställningar för vad som ska visas' kan man välja inställningar för vad som visas, dvs rubrik, porträtt och fältets omfattning.

Använd kontaktpuffarna när du vill informera om en e-post adress. Då är adressen skyddad från skräp.

Det finns ocså möjlighet att i byta kontakttyp i puffen. Det betyder att man istället för att välja en person kan välja att visa 'Kontaktinformation till tjänst', t  ex till andra serviceenheter.

Kontaktuppgifter/kontaktinformation för tjänster kan användas på följande sätt:

Genom att klicka på namnet kommer man till en egen sida "kontaktkort". Nere till höger under bilden finns en möjlighet att kopiera kontaktsidans länk. Den länken kan användas på olika sätt.