Ny sida

I Klockaren kan du skapa oändligt många sidor. Den nya sidan kan bli antingen en undersida eller en sida på samma nivå som den du befinner dig på.

 1. Gå till den sida under vilken du vill skapa en ny sida
 2. Klicka på funktionen i övre dragspelsmenyn
  Ny sida funktion uppe i övre balken
 3. Fyll i information om den nya sida. 

  Sidans namn som automatiskt blir en del av sidans internetadress t.ex. Bön i vardagen

  Beskrivning Fyll i en beskrivning på max 140 tecken. Tänk på hurdana ord användaren kunde tänkas använda för att hitta din sida. En beskrivning för exemplet Bön i vardagen kunde innehålla ord som bön, vardag, sorg, glädje, gud. Orden skall vara inbakade i en eller flera vanliga meningar, inte en uppräkning av ord. Såhär: Bön som stöd i vardagen. Du kan be till Gud när du känner sorg, glädje eller tacksamhet.

  Sidmodell Välj en sidmodell som passar dig bäst. Det finns flera alternativ att välja i listan. Beroende på vilken sida du befinner dig på och hurdant ditt innehåll är, finns det flera olika alternativa sidmodeller att välja mellan. Du kan bekanta dig med de olika sidmodellerna här.
  Välj om sidan blir En undersida till den här sidan eller Sidan blir en sida på samma nivå som den här sidan.
 4. Tryck sedan på Spara och gå till sidan du skapat
 5. Den sida du kommer till är en sida som inte ännu har något innehåll.