Sidmodell 1.04

Sidan under huvudmenyn (t ex bröllopssida)

Denna sidmodell har överst en bred innehållsportlett och överst till höger en portlett för bild/video.

Under den bred innehållsportletten och bilden finns tre spalter, bestående av flera smala länklistor och innehållsportletter. 

I spalten längst till höger finns sex stycken innehållsportletter i lodrät ordning. Där kan man t ex kan plocka fram gemensamt material om kyrkliga förrättningar. Det som finns bakom molnet.

I spalten längst till vänster och i mitten finns portletter för länkar och texter.

Nerer finns en portlett för bild/video.

Längst ner en portlett för bloggserie och en bloggpuff enligt nyckelord.

Alla portletter som finns på en sidmodell behöver inte användas. En portlett utan innehåll syns inte för användaren.

Rubrik 2

Rubrik 2

Rubrik 3

Här finns en bred innehållsportlett.

ljuspunkter
hamn

I kyrkan sitter brudens släkt och vänner på vänstra sidan, sett från kyrkans bakdörr, och brudgummens på högra sidan. 

Så gör ett bröllop i kyrkan till

Gud vill att de gifta ska leva tillsammans i gemenskap, kärlek och ansvar. Äktenskapet är en uppgift man får av Gud.

Läs mer om bröllopet