Sidmodell 1.04

Sidan under huvudmenyn (t ex bröllopssida)

Denna sidmodell har överst en bred textportlett och överst till höger en portlett för bild/video.

Under den bred textportletten och bilden finns tre spalter, bestående av flera smala länklistor och textportletter. 

I spalten längst till höger finns sex stycken textportletter i lodrät ordning. Där kan man t ex kan plocka fram gemensamt material om kyrkliga förrättningar. Det som finns bakom molnet.

I spalten längst till vänster och i mitten finns portletter för länkar och texter.

Längst ner finns en portlett för bild/video.

Alla portletter som finns på en sidmodell behöver inte användas. En portlett utan innehåll syns inte för användaren.

Rubrik 2

Rubrik 2

Rubrik 3

Här finns en bred textportlett.

ljuspunkter
hamn