Sidmodell 1.13 

Bassida med meny, evenemangslista, kontaktinformationspuff, mm

Denhär sidmodellen har sex innehållsportletter, breda och smala. Det finns plats för bilder/video och en karusell. Dessutom finns portlett för evenemangslista och två portletter för kontaktpuffar. Längst ner en bred länklista och en portlett för bloggserie.

Alla portletter som finns på en sidmodell behöver inte användas. En portlett utan innehåll syns inte för användaren.

hamn

Rubrik 2 

Här finns den andra innehållsportlett. Den är smal.

bön

Rubrik 2

Här finns sidmodellens tredje innehållsportlett. Den är smal.

Rubrik 3 

Här finns sidans fjärde innehållsportlett. Den är smal

Rubrik 3 

Här finns sidans femte innehållsportlett. Den är smal.

Tag kontakt

Produktchef

Utvecklar, organiserar stödet och har ansvar för gemenskapen kring verktyget, användarundersökningar, kommunikation

Tag kontakt

Klockarenstödet

Sköter Klockarenstödet några timmar varje vardag.

barn

Rubrik 4 

Här finns sidmodellens sjätte innehållsportlett. Den är bred.