Sidmodell 2.05

Fördjupa din tro-första sidan

Den här sidmodellen används som första sida för huvudmenyns Fördjupa din tro.

Den har tre textportletter, en portlett för bild/video till höger och längst ner på sidan två långa länklistor.

Alla portletter som finns på en sidmodell behöver inte användas. En portlett utan innehåll syns inte för användaren.

Rubrik 2

Här finns den andra textportletten.

Rubrik 3

Här finns den tredje textportletten.

hamn