Sidmodell 2.07

Sida för enskilt fenomen (Fördjupa din tro, Delta, Stöd och hjälp)

Denna sidmodell har många textportletter. Flera av dem finns till höger i forma av en spalt. Längst under i spalten finns två länklistor Spalten kan man t ex använda till att plocka fram gemensamma texter som finns bakom molnet. Det finns en bild/video portlett överst till höger.

Alla portletter som finns på en sidmodell behöver inte användas. En portlett utan innehåll syns inte för användaren.

Rubrik 2

Här kan man sätta in en text med mera lokal prägel.

Rubrik 2

Här kan man sätta in en text med mera lokal prägel.

Rubrik 3

Här finns också en textportlett.

hamn