Sidmodell 2.08

Stöd och hjälp-förstasidan (lätt version)

Denna sidmodell kan väljas för huvudmenyns Stöd och hjälp. Den har många textportletter. Den högra spaltens textportletter kan t ex användas för att gemensamt material som finns bakom molnet. Det finns ett par portletter för bilder. Sidmodellen har bara en länklista

Alla portletter som finns på en sidmodell behöver inte användas. En portlett utan innehåll syns inte för användaren.

hamn
hamn